🇮🇷 سخنرانی فعالان کارگری در مرکز هیئت سجادیه طاهر آباد و تاکید بر حضور حداکثری در انتخابات 11 اسفندماه و حمایت از مصطفی معینی

🔶 مصطفی معینی تنها نامزدی که مجلس را میشناسد.