بازدید و دیدارها

بازدید مرکز خدمات درمانی و سلامت طالبیان

🔶️ بازدید آقای دکتر مصطفی معینی؛ نماینده منتخب مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی از مرکز خدمات درمانی و سلامت طالبیان فر در روستای ازوار در بخش برزک انجام شد.

🗓 پنج شنبه بیست و سوم فروردین سال 1403