مصطفی معینی

مصطفی معینی کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدیرکل دفتر نظارت مجلس شورای اسلامی ؛ فعالیت خود را از سال 1371 در مجلس بعنوان رئیس دفتر اجرایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا به تعبیر مجلسیان دبیر کمیسیون آغاز نمود. ریاست وقت کمیسیون، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شرعی (حفظه ا...) از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم شهیدپرور قم بود که به همراه حدود بیست نماینده دیگر اعضای کمیسیون اصل نود را تشکیل می دادندادامه مطلب

مصطفی معینی

مصطفی معینی کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدیرکل دفتر نظارت مجلس شورای اسلامی ؛ فعالیت خود را از سال 1371 در مجلس بعنوان رئیس دفتر اجرایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا به تعبیر مجلسیان دبیر کمیسیون آغاز نمود. ریاست وقت کمیسیون، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شرعی (حفظه ا...) از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم شهیدپرور قم بود که به همراه حدود بیست نماینده دیگر اعضای کمیسیون اصل نود را تشکیل می دادندادامه مطلب

سوابق اجرایی

راه های ارتباطی