بازدید و دیدارها

حضور آقای مصطفی معینی در شام غریبان شهدای خدمت

🔶 دلنوشتهٔ جناب آقای مصطفی معینی در آیین شام غریبان سید الشهدای خدمت و یاران شهیدشان:

( حالیه در شام غریبان سالار شهدای خدمت و همراهان ابدی او که در میدان امام حسین تهران برگزار است، هستم تا هم با ملت نجیب و مظلوم ایران همدردی مجدد کرده باشم ، هم بر ادامه راه شهدای خدمت که همانا خدمت صادقانه و خستگی ناپذیر است، خدا را مدد جویم. )

📌 تهران _ میدان امام حسین (ع)

راه خدمت و شهدا ادامه دارد ..... 🇮🇷💚