🔵 اعلام حمایت جامعه ورزشکاران کاشان از آقای مصطفی معینی

🔴 اعلام حمایت ابوالفضل شایسته قهرمان ایران و جهان از آقای مصطفی معینی

🔶 مصطفی معینی تنها نامزدی که مجلس را میشناسد.