✍ما برای نمایندگی مجلس، جناب اقای مصطفی معینی را انتخاب کرده ایم چون:

1) سی سال در امور جاری و اداری مجلس شورای اسلامی حضور مستمر داشته و در جریان روند اداری و کاری مجلس قرار دارد.

2) به هیچ جریان و حزب و گروهی وامدار و وابسته نیست. مستقل و با پشتوانه #مردمی وارد عرصه انتخابات شده است

3) در طول 30سال حضور در بطن و متن مجلس شورای اسلامی، سابقه منفی، شایعه و ردی از سو ء استفاده وی از مناصب و موقعیت ها نیست.

4) آگاهی او از قوانین و مقررات و آشنایی با مسؤلان و کارگزاران، بر توانایی ها و داشته های او می افزاید.

حمایت از طرف جوانان گام دوم انقلاب اسلامی شهرستان آران و بیدگل

#شخصیتی_در_تراز_ملی