بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف و فهیم شهرستانهای کاشان و آران وبیدگل امروز در انتخابات یازدهم اسفندماه فرصتی پیش آمده تا دوباره با قدرت و اراده از مسیرهای پر پیچ و خم تاریخی با سربلندی تمام عبور نموده و مثل همیشه در مواجهه با نفاق افکنی ها و دشمنی های معاندان پیروزمندانه سرود رستگاری سردهیم. امروز یک اراده و انتخاب درست می تواند به بهبود شرایط و اصلاح بزرگ و اثرگذاری منجر شود که نقش اساسی در رفع بسیاری از کاستی ها و مشکلات فعلی داشته باشد.

بدین وسیله ما تعدادی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور آران و بیدگل با شناخت جامعی که از مدیر توانمند و شایسته آقای مصطفی معینی داریم و با توجه به نقش اثرگذار ایشان در جذب کمک برای توسعه فضای فیزیکی و احداث بخش عمده ای از ساختمان آموزشی دانشگاه که یه حق موجب تثبیت این دانشگاه گردید و با اعتقاد راسخی که به سلامت شخصیتی و توانایی برخاسته از تجربه سی ساله ایشان در مدیریت های اثرگذار مجلس شورای اسلامی داریم،

ضمن دعوت به حضور پرشور در پای صندوق های رای، حمایت خود را از ایشان اعلام می داریم. به این امید که بتوانیم با انتخاب اصلح، مهر تاییدی بر حضور نمایندگان شایسته این مردم در این جایگاه مهم و حساس زده باشیم.