حمایت فعالان جامعه کارگری شهرستان آران و بیدگل که 75 درصد جمعیت این شهرستان را شامل می شود در راستای رسالت اجتماعی و سیاسی و حمایت از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری این تشکل پس از بررسی های عمیق ضمن احترام به تمام نامزدهای محترم انتخابات اعلام می دارد

نامزد اصلح و مورد قبول جامعه و بزرگ کار و کارگری شهرستان آران و بیدگل جناب آقای مصطفی معینی را معرفی می نماید و به طور قاطع از ایشان حمایت می نماید.

وعده همه دوستداران انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی 11 اسفند 1402 پای صندوق های اخذ رای خواهد بود رای ما مصطفی معینی

🔶 مصطفی معینی تنها نامزدی که مجلس را میشناسد.