از مجلس چه خبر؟

آقای مصطفی معینی در میان نامزدهای هیئت رئیسه مجلس دوازدهم

.علیرضا سلیمی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسامی کاندیدا های هیئت رئیسه مجلس دوازدهم را اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم به نقل از تسنیم شنیده شده افراد دیگری هم نامزد هیات رئیسه و دبیران و ناظران هستند که از جمله می توان به نامزدی مصطفی معینی در فهرست ناظران اشاره کرد