تازه های خبر

حضور نماینده مردم در مراسم تشییع شهدای خدمت

راه خدمت و شهدا ادامه دارد 🇮🇷💚

🔴 حضور نماینده مردم شریف کاشان، آران و بیدگل در مراسم تشییع شهدای خدمت

🔶 جناب آقای مصطفی معینی، در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فقید و همراهانش حضور یافت.

📌 تهران _ دوم خرداد ماه